© 2021 CRYZA
Гуманістичний підхід до одягу та взагалі
Гуманістичний підхід до одягу та взагалі.
CRYZA - одяг для повсякденного життя, без гендерної належності, з повагою до особистості Людини, інакше кажучи - Human Uniform.
Криза (грец. κρίσις — рішення; поворотний пункт).
Момент вибору як результат попереднього досвіду. Прийняття результату як нового досвіду.
Людина як унiкальна iстота, зi своїми вiдчуттями, своїми моментами вибору та своїми результатами.
Колаборація.
Human Uniform може мати особливі знаки та символи. Тоді це Human Merch.
Зв'яжіться з нами:
+38 050 983 22 20
cryza.store@gmail.com
Харків, вул. Пушкінська, 54

Наші партнери:
Магазин ЙОЙ
Ужгород , ул. Волошина 29/1


Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Ваше імя
Ваша електронна пошта
Ваш номер телефону
Доставка
Payment method
Цей сайт використовує cookies для поліпшення користувацького досвіду
OK
Договір публічної оферти
Нижченаведений текст є договором між інтернет-магазином, сайт якого розміщений в мережі Інтернет за адресою https://cryza.com.ua іменованим надалі «Інтернет-магазин» та користувачем послуг Інтернет-магазину, іменований в подальшому «Покупець», і визначає умови придбання товарів через сайт інтернет-магазину.

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (у відповідності зі ст. ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Інтернет-магазину, користувач стає Покупцем.

2. Терміни та визначення

2.1. Інтернет-магазин в особі ФОП Іванова В.І. , засноване у відповідності із Законодавством України, код ЄДРПОУ 3096317565, оперує сайтом, розміщеним у мережі Інтернет за адресою https://cryza.com.ua.

2.2. Товар — опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів.

2.3. Покупець – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримує інформацію від Інтернет-магазину, розміщує замовлення та купує Товари, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи юридична особа/фізична особа-підприємець.

2.4. Договір доручення – договір, що укладається на підставі норм чинного Цивільного кодексу України між Покупцем та Інтернет-магазином, на підставі якого Інтернет-магазин за дорученням, за рахунок і від імені Покупця здійснює підбір, купівлю і доставку обраних Покупцем на Сайті Товарів, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги Інтернет-магазину і компенсувати витрати Інтернет-магазину з виконання доручення Покупця.

2.5. Замовлення - оформлена та розміщена заявка Покупця, адресована Інтернет-магазину, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів.

2.6. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою www.onelove.ua і що містить всі ознаки публічної оферти з продажу Товарів.

2.7. Особистий кабінет – простір на Сайті, доступ до якого має Покупець, у якому відбивається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень.

3. Предмет договору

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Інтернет-магазином послуг Покупцю, грунтуючись на його прагненнях, бажаннях і можливості скористатися послугами з продажу Товарів від імені, за дорученням і за рахунок Покупця, і їх доставці, а також на прагненні Інтернет-магазину надати Покупцю інформацію, що цікавить його, продати Товари.

3.2. Інтернет-магазин надає Покупцеві продаж та доставку Товарів.

3.3. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку «Оформити замовлення», що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Інтернет-магазин від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Інтернет-магазину скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

3.4. Інтернет-магазин має право без попереднього повідомлення Покупця залучати третіх осіб для виконання покладених на нього обов'язків за Договором доручення.

4. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Покупець для здійснення покупки надає наступні дані:

  • Ім'я, прізвище

  • Адреса електронної пошти

  • Контактний телефон

  • Адреса для доставки

4.3 Покупець зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем при здійсненні Замовлення.

4.4. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або ін).

4.5. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій діяльності. Покупці Інтернет-магазину погоджуються дотримуватися законів України та норми поведінки, прийнятих в мережі Інтернет.

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець оформляє Замовлення на Сайті самостійно, шляхом додавання обраних Товарів у віртуальну корзину «Мої замовлення» і натиснувши кнопку «Оформити замовлення».

5.2. Замовлення обробляються і доставляються по Україні після оплати.

6. Конфіденційність і захист персональних даних

6.1. При реєстрації на Сайті Покупець залишає персональні дані, зазначені в п. 4.2. цього договору.

6.2. Крім зазначених у п. 4.2. цього договору даних, Інтернет-магазин отримує від Покупця дані:

  • про адреси доставки

  • інформацію про смаки, інтереси, уподобання Покупця

  • та іншу інформацію.

6.3. Надаючи свої персональні дані на Сайті при оформленні Замовлення Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження строку дії такої згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

6.4. Інтернет-магазин використовує отримані персональні дані для цілей продажу Товарів і надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Інтернет-магазином, в тому числі і за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.

6.5. Інтернет-магазин зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Інтернет-магазином інформації агентам та третім особам, які діють на підставі договору з Інтернет-магазином, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

6.6. Якщо Покупець не бажає, щоб Інтернет-магазин продовжував обробляти персональні дані, то Покупцеві необхідно звернутися з заявою в службу підтримки. У цьому разі Покупець не зможе продовжувати користуватися послугами Інтернет-магазину.

6.7. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Інтернет-магазин не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальностью інформації про Покупця або невідповідністю дійсності.

7. Інформаційні повідомлення

7.1. Оформляючи Замовлення, Покупець дає Інтернет-магазину згоду на отримання інформаційних повідомлень від Інтернет-магазину і його партнерів, що діють на підставі договору з Інтернет-магазином, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти.

7.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, для цього необхідно звернутися з заявою в службу підтримки.

8. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

8.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення та інше.

8.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

8.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажі чи уступки, створювати похідні продукти та ін.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

9.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

9.3. Усі спори, що виникають між Покупцем та Інтернет-магазином, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Інтернет-магазин можуть звернутися за вирішенням спору в судові органи згідно з чинним законодавством.

9.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни в текст цього договору за власним розсудом у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна за адресою https://cryza.com.ua


Порядок оплати, доставки та умови повернення товару
1. Порядок оплати

1.1. Оплата здійснюється через: онлайн за допомоги платіжної системи LIQPAY. Оплата проводиться в національній валюті України – гривнях.

1.2. У разі коли Покупець самостійно забирає своє замовлення в магазині, він має можливість оплатити товар готівкою.

1.3. Покупець оплачує Товари, що продаються Інтернет-магазином, а також зобов'язується відшкодувати фактичні витрати Інтернет-магазину на виконання доручення Покупця, згідно з умовами цього договору та Договору доручення.

1.4. Загальна вартість Замовлення, що включає повну вартість Товарів, послуг Інтернет-магазину і відшкодування понесених нею фактичних витрат на здійснення доручення Покупця, дорівнює сумі, що підлягає оплаті і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

1.5. Покупець повинен ознайомитися з зовнішнім виглядом доставлених Товарів, перевірити номенклатуру замовлених і доставлених Товарів у вказаному місці їх доставки.

2. Умови повернення

2.1. Інтернет-магазин здійснює доставку Замовлення в зазначене Покупцем місце, щоб останній міг отримати оплачений Товар.

2.2. У разі бажання повернути придбану продукцію необхідно зв'язатися з адміністрацією Інтернет-магазину по e-mail cryza.store@gmail.com аба за контактним номером на сайті, вказавши причину, номер замовлення і контактні дані.

2.3. Повернення товару здійснюється протягом 14 календарних днів від дати покупки при наступних умовах: 1) збереження цілісності товару і упаковки, 2) товар, не був у вживанні і не має слідів використання.

2.4. Повернення товару здійснюється за рахунок покупця.

3. Порядок доставки та отримання Замовлень

3.1. Доставка здійснюється за допомогою Служби доставки Нова Пошта відповідно до тарифів перевізника.

3.2. Про можливість доставки за межі України Покупцеві слід уточнювати в адміністрації Інтернет-магазину.

3.3. При доставці Замовлення Покупець отримує від представника Інтернет-магазину наступні документи: чек, який підтверджує оплату Покупцем вартості Товару та/або послуг Інтернет-магазину.

3.4. Покупець має можливість самостійно забрати Замовлення в магазині в Харкові, адресу якого вказано на сайті.


Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст
Таблиця розмірів
Тут можна якийсь додатковий текст